דירוג שם תפקיד חברה עלות שכר ב-2015 במיליונים עלות שכר ב-2014 במיליונים עלות שכר חודשית באלפים שכר שנתי באלפים מענק באלפים תשלום מבוסס מניות באלפים אחר רווח שנתי ב-2015 במיליונים רווח שנתי ב-2014 במיליונים שכר המנכ"ל לעומת העובד הממוצע